Dear all : )

101學年度第一學期麵包義賣總收入:43050元(其中現場成本+團購成本=喜憨兒麵包貨款$33681)
現場成本:21972元(-
團購成本:11709元(-
------------------------------------------
盈餘: 9369元
善心人士捐贈: 1105元 (+
------------------------------------------
共捐出 10474元

已於102/1/10以「國立中央大學全體師生暨小松鼠志工隊」的名義,

捐贈給 「風信子精神障礙者權益促進協會
http://www.cuckoo-land.org/

小松鼠志工隊Blog,感謝所有人員的參與和協助,也謝謝大家的愛心。
http://ncuvolunteer.pixnet.net/blog

感謝大家對小松鼠志工隊活動的支持!!

 

風信子匯款單

風

 

喜憨兒匯款單

喜憨  
  

    全站熱搜

    包耳達 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()